ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)