ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ และ พนักงานช่วยเหลือคนไข้