ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน/รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม และ นายช่างเทคนิค