รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน/รายวัน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ พนักงานบริการ และนายช่างเทคนิค (ระหว่างวันที่ 9-20 ตุลาคม 2566)

job