เรื่อง ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สำหรับโรงพยาบาลหนองบัวระเหว ตำบลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)