ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)