ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 7-23 ธันวาคม 2565