ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้