รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา