ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ คือ เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒๕ ปอนด์ จำนวน ๑ เครื่องและเครื่องอบผ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ปอนด์ จำนวน ๑ เครื่อง