เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยและอาคารสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)