ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง (จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารฯ) ปีงบประมาณ 2565