ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตารางเมตร สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะอาด ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑ รายการ