โรงพยาบาลหนองบัวระเหว ทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

รพ หนองบัวระเหว ได้จัดงานทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราขกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ที่บริเวณอาคารตึกผู้ป่วยโรงพยาบาลหนองบัวระเหว โดยมีคณะเจ้าหน้าที่ ประชาชน  ผู้ป่วย และญาติผู้ป่วย ร่วมในการทำบุญตักบาตรในครั้งนี้