เตือนภัยโรคที่มากับน้ำท่วม

โรงพยาบาลหนองบัวระเหว มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชัยภูมิ ที่ถูกน้ำท่วม ในปีนี้ จึงมีข้อปฏิบัติตัว และความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคภัยต่างๆที่มากับน้ำท่วม ให้ได้ศึกษารายละเอียด สามารถดาวโหลดได้ที่นี่