งานพยาธิวิทยา

ให้บริการพยาธิวิทยาคลีนิคแก่ผู้ป่วยอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ภายใต้ระบบควบคุมและประกันคุณภาพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

เวลาให้บริการ

เปิดบริการ ในเวลาทำการ

  • วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.30 น.
  • วันเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

หากต้องการตรวจสุขภาพประจำปี

เบอร์โทรศัพท์

044-897-022 ต่อ 118