กายภาพบำบัด

ขอบเขตการบริการ

งานกายภาพบำบัดให้บริการผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยในชุมชน ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบสมอง กระตุ้นพัฒนาการเด็ก และจัดหากายอุปกรณ์ให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยในชุมชน

โดยมีบริการทางกายภาพบำบัดในชุมชน 3 แห่ง ได้แก่

  1. รพ.สต.วังตะเฆ่
  2. รพ.สต.ตะลอมไผ่
  3. ศสช.หนองบัวระเหว

ขั้นตอนการรับบริการ

ผู้ป่วยนอก

กรณีที่ 1 ผู้ป่วยที่ยังไม่เคยได้รับการรักษาทางกายภาพบำบัด

กรณีที่ 2 ผู้ป่วยที่เคยมารับการรักษาทางกาพภาพบำบัดแล้ว

ติดต่อสอบถาม/ปรึกษา

เปิดบริการ ในเวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น

ติดต่อสอบถามและให้คำปรึกษาได้ที่ โทรศัพท์ 044-897022 ต่อ 125 และมือถือ 081-9766553

ชุติกาญจน์ นักกายภาพบำบัด