เตือนภัยโรคที่มากับน้ำท่วม

โรงพยาบาลหนองบัวระเหว มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชัยภูมิ ที่ถูกน้ำท่วม ในปีนี้ จึงมีข้อปฏิบัติตัว และความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคภัยต่างๆที่มากับน้ำท่วม ให้ได้ศึกษารายละเอียด สามารถดาวโหลดได้ที่นี่

โรงพยาบาลหนองบัวระเหว ทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

รพ หนองบัวระเหว ได้จัดงานทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราขกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ที่บริเวณอาคารตึกผู้ป่วยโรงพยาบาลหนองบัวระเหว โดยมีคณะเจ้าหน้าที่ ประชาชน  ผู้ป่วย และญาติผู้ป่วย ร่วมในการทำบุญตักบาตรในครั้งนี้

การซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยโรงพยาบาลหนองบัวระเหว ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม2560 โรงยาบาลหนองบัวระเหว ได้ซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัย โดยได้เชิญเครือข่ายต่างๆ เช่น ป้องกันสาธารณภัยอำเภอ เทศบาลตำบลหนองบัวระเหว การไฟฟ้าอำเภอหนองบัวระเหว การประปาหนองบัวระเหว มูลนิธิสว่างคุณธรรม  สถานีตำรวจภูธรหนองบัวระเหว ฯลฯ มีการซ้อมสถานการณ์ไฟไหม้ที่หน้าคลังยา และมีผู้ติดในสถานที่ไฟไหม้ จำนวน 3 คน