ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว-รายวัน-ตำแหน่ง-พยาบาลวิชาชีพ-และ-พนักงานช่วยเหลือคนไข้