ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานช่วนเหลือคนไข้(ปฏิบัติงาน : งานเวชกรรมฟื้นฟู)