ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว-ตำแหน่ง-พนักงานช่วยเหลือคนไข้