ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว-รายวัน-ตำแหน่ง-พนักงานช่วยเหลือคนไข้