ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ ระหว่างวันที่ 1 – 17 กุมภัาพันธ์ 2566