ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ วันที่ 8-22 สิงหาคม 2565