ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์, พนักงานบริการ,พนักงานบริการ(พนักงานขับรถยนต์), พนักงานประกอบอาหาร (รายวัน)