โรงพยาบาลหนองบัวระเหว
NONGBUARAWAE  HOSPITAL
เป็นโรงพยาบาลชุมชนชั้นนำ ด้วยการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
และชุมชน ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืน
โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
สายด่วนโรงพยาบาล 095-615-0675
นายแพทย์เฉิดพันธุ์ ภัทรพงศ์สินธุ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวระเหว
Previous
Next

" เป็นโรงพยาบาลชุมชนชั้นนำ
ด้วยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและชุมชน
ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืน
โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม "

Previous
Next

โรงพยาบาลหนองบัวระเหว
Nongbuarawae Hospital

" เป็นโรงพยาบาลชุมชนชั้นนำ
ด้วยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและชุมชน
ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืน
โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม "

นายแพทย์เฉิดพันธุ์
ภัทรพงศ์สินธุ์

ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลหนองบัวระเหว

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ คือ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงกระบอก ชนิด ๑ ประตู จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ คือ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม »

ภาพบรรยากาศโรงพยาบาลหนองบัวระเหว

ติดต่อเรา